Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme Hemtexille kuuluvia oikeudellisia velvoitteita, esim. laskentatoimi- ja kirjanpitovaatimuksia.

Tiedot:

  • Henkilötieto, kuten nimi
  • Yhteystieto, kuten osoite tai sähköpostiosoite
  • Kuittitiedot, kuten tiedot toteutuneista ostoista

Laillinen peruste käsittelylle:
Käsittely on välttämätöntä, jotta täytämme meille asetetut lakisääteiset velvoitteet.

Säilytysaika:Henkilötietojasi säilytetään sen aikaa, kun se on välttämätöntä noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme. Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti seitsemän (7) vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä alkaen, kun kyseinen tilikausi päättyi.

Toimitusajat saattavat suurista tilausmääristä johtuen olla hieman tavanomaista pidemmät.
Suosikit