Oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme Hemtexille kuuluvia oikeudellisia velvoitteita, esim. laskentatoimi- ja kirjanpitovaatimuksia.

Tiedot:

  • Henkilötieto, kuten nimi
  • Yhteystieto, kuten osoite tai sähköpostiosoite
  • Kuittitiedot, kuten tiedot toteutuneista ostoista

Laillinen peruste käsittelylle:
Käsittely on välttämätöntä, jotta täytämme meille asetetut lakisääteiset velvoitteet.

Säilytysaika:Henkilötietojasi säilytetään sen aikaa, kun se on välttämätöntä noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme. Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti seitsemän (7) vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä alkaen, kun kyseinen tilikausi päättyi.

Suosikit
Kirjaudu