Kestävästi tuotettu puuvilla

Kestävästi tuotettu puuvilla

Puuvillantuotanto vaatii paljon vettä ja kemikaaleja. Vaikka puuvillantuotanto kattaa vain 4% maailman viljelymaista, kuluttaa se kuitenkin jopa 25% käytetyistä hyönteismyrkyistä ja 10% kaikista muista käytetyistä torjunta-aineista. Viimeistään vuonna 2025 tulee kaikki Hemtexin käyttämä puuvilla tulla kestävämmin tuotetuista lähteistä.

Haluamme valita kestävämmin tuotetun puuvillan
Me Hemtexillä haluamme kantaa vastuumme ja tehdä töitä kestävämmin tuotetun puuvillan eteen, olemmehan yksi Pohjoismaiden suurimmista sisustustekstiilien ketjuista. Kestävämpi puuvillantuotanto tarkoittaa tuotantoalueiden tehostusta, jotta veden ja kemikaalien käytön määrää voidaan vähentää. Lisäksi haluamme edistää myös parempia työolosuhteita ja alueiden ympäristöstä huolehtimista. Tämä on pitkäjänteistä työtä.

Olemme myös Better Cotton Initiativen (BCI) jäsen, joka varmistaa kestävämmin tuotettua puuvillantuotantoa ja parempia työolosuhteita. Kasvatamme Afrikassa tuotetun puuvillan määrää (CmiA), käytämme enemmän ekologisesti tuotettua Global Organic Cotton Standard (GOTS) ja Organic Cotton Standard (OCS) -puuvillaa.

BCI - Better Cotton Initiative
BCI tekee työtä maailmanlaajuisen kestävämmän puuvillantuotannon eteen, ottaen huomioon niin viljelijät, kuin ympäristön. BCIn tavoite on myös saada kestävästi tuotettu puuvilla helpommin saatavaksi kauppatavaraksi.

BCI keskittyy pitkäjänteiseen työhön, jonka tavoitteena on saavuttaa pitkäaikainen kestävä kehitys. Se tarkoittaa kemikaalienkäytön vähentämistä, vesivaroista huolehtimista ja veden entistä tehokkaampaa käyttöä. Tärkeää on myös vastuullinen maankäyttö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja asianmukaisten työolosuhteiden varmistaminen.

CmiA – Afrikassa valmistettu puuvilla
CmiA (cotton made in Africa) on tuotantostandardi, joka koskee puuvillantuotantoa Saharan etelänpuoleisissa maissa. Tuotannon tulee olla niin viljelijä- kuin ympäristöystävällistä. Puuvillantuotannon tulee tapahtua vain pienellä määrällä kemikaaleja ja lannoitteita tai kokonaan ilman niitä. Kaikki CmiA-sertifioitu puuvilla kastellaan ainoastaan sadevedellä.

Ekologinen puuvilla
Ekologinen puuvilla viljellään ympäristöä ajatellen. Sen viljelyssä ei saa käyttää torjunta-aineita, lannoitteita ja geneettisesti muunneltuja kuituja. Kaikki ekologinen puuvilla, jota me Hemtexillä käytämme, on GOTS tai OCS-sertifioitua.

Lue lisää:
global-standard.org
bettercotton.org
cottonmadeinafrica.org