Standard postipaketti nyt vain 4,95 - paketin toimittaa Posti
Käyttämämme tavarantoimittajat

Käyttämämme tavarantoimittajat

Kaikkien tavarantoimittajiemme tulee allekirjoittaa ja noudattaa eettisiä ohjeitamme.

Me Hemtexillä ostamme tuotteita monista eri maista, joka tarkoittaa pitkiä monimutkaisia toimitusketjuja. Emme itse omista tuotantolaitoksia, jonka vuoksi on entistä tärkeämpää, että tiedämme työntekijäolosuhteiden olevan hyvät ja että ympäristöstä pidetään myös huolta.

Voidaksemme varmistua siitä, että tuotteemme tuotetaan eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa, tulee kaikkien tavarantoimittajiemme allekirjoittaa ja noudattaa eettisiä säädöksiämme (Code of Conduct) sekä kemikaalisäädöksiämme (Restricted Substances List). Sopimuksissamme haluamme varmistaa hyvät työolosuhteet työntekijöille ja sen, ettei lapsityövoimaa käytetä. Lisäksi eläimiä tulee kohdella hyvin ja luonto tulee ottaa huomioon esimerkiksi sademetsistä huolehtiminen.

Vierailemme säännöllisesti tavarantoimittajiemme luona ja teemme tehdasvierailuja. Näiden vierailujen aikana tarkastelemme palkkoja, työehtoja, liiketoimintaa ja ympäristövaikutuksia. Meille on erityisen tärkeää, että voimme taata varman toimittajaketjun.

Työskentely toimittajaketjun kanssa on jatkuva kehitysprosessi. Haluamme luoda dialogia ja luottamusta tavarantoimittajiemme kanssa paremman yhteisen tulevaisuuden eteen.

Hemtexin ohjesäännöt

Monissa maissa, joissa tuotteitamme tuotetaan ei välttämättä ole riittävää lainsäädäntöä ympäristöä, ihmisoikeuksia ja työoikeuksia varten. Toisissa maissa on taas riittävä lainsäädäntö, mutta riittävä viranomaisten valvonta on puutteellista. Varmistaaksemme tuotteidemme valmistuksen hyväksyttävissä olosuhteissa, olemme laatineet omat ohjesääntömme, joita kaikki tavarantoimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan. Ennen yhteistyön aloitusta uuden tavarantoimittajan kanssa teemme aina tarkastuksen, jossa katsomme miten hyvin tavarantoimittaja täyttää ohjesääntömme.

Ohjesäännöissämme asetamme vaatimuksia seuraaville:

  • Että lakeja ja määräyksiä noudatetaan
  • Että työntekijöillä on oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin
  • Että syrjintäkieltoja noudatetaan
  • Että palkka ja korvaukset maksetaan voimassa olevien sääntöjen mukaan
  • Että ylityö ei ylitä voimassa olevia sääntöjä ja että siitä maksetaan kompensaatio
  • Että terveys- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon työpaikalla
  • Että lapsityövoimakieltoa noudatetaan
  • Että pakkotyövoimakieltoa noudatetaan
  • Että ympäristö otetaan huomioon ja jätteenkäsittely on asianmukaista.

Whistleblower - Reporting of serious and sensitive concerns

Use this channel to report any kind of breaches of Kid/Hemtex's Code of Conduct or applicable legislations which due to the nature of the concern cannot be reported through your normal reporting lines.

Report a concern here