Elite-kiskon seinäasennus

Mittaa huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
Suositeltava kiinnityspisteiden etäisyys on enintään 100 cm. Painavampaan verhoon kannattaa laittaa ylimääräinen kannake, jos verhoa ei vedetä koko kiskon leveydelle. Jos käytät kulmaa, joka on pidempi kuin 5 cm, kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan on seuraava: 80 cm etäisyys 10 cm kulmalle, 60 cm etäisyys 15 cm kulmalle ja 50 cm etäisyys 20 cm kulmalle.

1.

Kiinnitä kiskokiinnike kulmaan, jos sitä ei ole jo tehty, laita kiskokiinnike paikoilleen niin, että se tulee kulman alapintaa vasten ja kiristä ruuvi.

2.

Merkitse kannakkeen paikka ja poraa ruuvi seinään. Ruuvaa ruuvit, jätä pari milliä ruuvinpään ja seinän väliin.

3.

Aseta kannake paikoilleen sijoittamalla ruuvinpää kannakkeen silmukkaan ja vedä kannaketta alaspäin. Kiristä ruuvi seinään.

4.

Kun kaikki kulmat on asennettu seinään, napsauta Elite-kisko kiskokiinnikkeeseen seuraavasti: kallista kiskoa kohti seinää, kiinnitä kiskon takaosa kiskokiinnikkeeseen ja sen jälkeen kiskon yläpuoli kiskokiinnikkeen uraan (yläosassa).

5.

Asennettu ja valmis.